Меню

Bosch ножницы аккумуляторные садовые для стрижки травы

Ножницы для стрижки травы Bosch

ID] => 1647 [NAME] => Ножницы для стрижки травы и кустарников аккумуляторные Bosch Isio [

NAME] => Ножницы для стрижки травы и кустарников аккумуляторные Bosch Isio [PREVIEW_PICTURE] => 16482 [

PREVIEW_PICTURE] => 16482 [PROPERTY_MORE_PHOTO_VALUE] => 4689 [

PROPERTY_MORE_PHOTO_VALUE] => 4689 [PROPERTY_MORE_PHOTO_VALUE_ID] => 1122973 [

PROPERTY_MORE_PHOTO_VALUE_ID] => 1122973 [DETAIL_PAGE_URL] => /shop/grass-mower/nozhnitsy_dlya_travy/nozhnitsy_dlya_strizhki_travy_i_kustarnikov_akkumulyatornye_bosch_isio/ [

DETAIL_PAGE_URL] => /shop/grass-mower/nozhnitsy_dlya_travy/nozhnitsy_dlya_strizhki_travy_i_kustarnikov_akkumulyatornye_bosch_isio/ [IBLOCK_SECTION_ID] => 21 [

IBLOCK_SECTION_ID] => 21 [PREVIEW_TEXT] =>

PROPERTY_SETTING_IS_NEW_VALUE_ID] => [PROPERTY_SETTING_IS_SPECIAL_PRICE_VALUE] => Да [

PROPERTY_SETTING_IS_SPECIAL_PRICE_VALUE] => Да [PROPERTY_SETTING_IS_SPECIAL_PRICE_ENUM_ID] => 720 [

PROPERTY_SETTING_IS_SPECIAL_PRICE_ENUM_ID] => 720 [PROPERTY_SETTING_IS_SPECIAL_PRICE_VALUE_ID] => 1122983 [

PROPERTY_SETTING_IS_SPECIAL_PRICE_VALUE_ID] => 1122983 [PROPERTY_SETTING_IS_FREE_DELIVERY_VALUE] => [

PROPERTY_BUY_CHEAPER_VALUE_ID] => [PROPERTY_SHOW_IN_SPECIAL_VALUE] => да [

PROPERTY_SHOW_IN_SPECIAL_VALUE] => да [PROPERTY_SHOW_IN_SPECIAL_ENUM_ID] => 843 [

PROPERTY_SHOW_IN_SPECIAL_ENUM_ID] => 843 [PROPERTY_SHOW_IN_SPECIAL_VALUE_ID] => 1122984 [

PROPERTY_SHOW_IN_SPECIAL_VALUE_ID] => 1122984 [LANG_DIR] => / [

LANG_DIR] => / [SORT] => 500 [

SORT] => 500 [PROPERTY_RUB_PRICE_VALUE] => 4990 [

PROPERTY_RUB_PRICE_VALUE] => 4990 [PROPERTY_RUB_PRICE_VALUE_ID] => 1123012 [

PROPERTY_RUB_PRICE_VALUE_ID] => 1123012 [CODE] => nozhnitsy_dlya_strizhki_travy_i_kustarnikov_akkumulyatornye_bosch_isio [

CODE] => nozhnitsy_dlya_strizhki_travy_i_kustarnikov_akkumulyatornye_bosch_isio [EXTERNAL_ID] => 2593 [

EXTERNAL_ID] => 2593 [IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [

IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [IBLOCK_ID] => 3 [

IBLOCK_ID] => 3 [IBLOCK_CODE] => [

IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 3 [

IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 3 [LID] => s1 [

LID] => s1 [PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [

PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [CATALOG_PRICE_ID_1] => 1384 [

CATALOG_PRICE_ID_1] => 1384 [CATALOG_GROUP_ID_1] => 1 [

CATALOG_GROUP_ID_1] => 1 [CATALOG_PRICE_1] => 4990.00 [

CATALOG_PRICE_1] => 4990.00 [CATALOG_CURRENCY_1] => RUB [

CATALOG_CURRENCY_1] => RUB [CATALOG_QUANTITY_FROM_1] => [

CATALOG_QUANTITY_TO_1] => [CATALOG_GROUP_NAME_1] => Базовая цена [

CATALOG_GROUP_NAME_1] => Базовая цена [CATALOG_CAN_ACCESS_1] => Y [

CATALOG_CAN_ACCESS_1] => Y [CATALOG_CAN_BUY_1] => Y [

CATALOG_CAN_BUY_1] => Y [CATALOG_EXTRA_ID_1] => [

CATALOG_EXTRA_ID_1] => [CATALOG_QUANTITY] => 0 [

CATALOG_QUANTITY] => 0 [CATALOG_QUANTITY_RESERVED] => 0 [

CATALOG_QUANTITY_RESERVED] => 0 [CATALOG_QUANTITY_TRACE] => N [

CATALOG_QUANTITY_TRACE] => N [CATALOG_QUANTITY_TRACE_ORIG] => D [

CATALOG_QUANTITY_TRACE_ORIG] => D [CATALOG_CAN_BUY_ZERO] => N [

CATALOG_CAN_BUY_ZERO] => N [CATALOG_CAN_BUY_ZERO_ORIG] => D [

CATALOG_CAN_BUY_ZERO_ORIG] => D [CATALOG_NEGATIVE_AMOUNT_TRACE] => N [

CATALOG_NEGATIVE_AMOUNT_TRACE] => N [CATALOG_NEGATIVE_AMOUNT_ORIG] => D [

CATALOG_NEGATIVE_AMOUNT_ORIG] => D [CATALOG_SUBSCRIBE] => Y [

CATALOG_SUBSCRIBE] => Y [CATALOG_SUBSCRIBE_ORIG] => D [

CATALOG_SUBSCRIBE_ORIG] => D [CATALOG_AVAILABLE] => Y [

CATALOG_AVAILABLE] => Y [CATALOG_WEIGHT] => 0 [

CATALOG_WEIGHT] => 0 [CATALOG_WIDTH] => 0 [

CATALOG_WIDTH] => 0 [CATALOG_LENGTH] => 0 [

CATALOG_LENGTH] => 0 [CATALOG_HEIGHT] => 0 [

CATALOG_HEIGHT] => 0 [CATALOG_MEASURE] => 5 [

CATALOG_MEASURE] => 5 [CATALOG_VAT] => [

CATALOG_VAT] => [CATALOG_VAT_INCLUDED] => Y [

CATALOG_VAT_INCLUDED] => Y [CATALOG_PRICE_TYPE] => S [

CATALOG_PRICE_TYPE] => S [CATALOG_RECUR_SCHEME_TYPE] => D [

CATALOG_RECUR_SCHEME_TYPE] => D [CATALOG_RECUR_SCHEME_LENGTH] => 0 [

CATALOG_RECUR_SCHEME_LENGTH] => 0 [CATALOG_TRIAL_PRICE_ID] => [

CATALOG_TRIAL_PRICE_ID] => [CATALOG_WITHOUT_ORDER] => N [

CATALOG_WITHOUT_ORDER] => N [CATALOG_SELECT_BEST_PRICE] => Y [

CATALOG_SELECT_BEST_PRICE] => Y [CATALOG_PURCHASING_PRICE] => 0.00 [

CATALOG_PURCHASING_PRICE] => 0.00 [CATALOG_PURCHASING_CURRENCY] => RUB [

CATALOG_PURCHASING_CURRENCY] => RUB [CATALOG_TYPE] => 1 [

CATALOG_TYPE] => 1 ) —> 1647 [

ID] => 1647 [NAME] => Ножницы для стрижки травы и кустарников аккумуляторные Bosch Isio [

NAME] => Ножницы для стрижки травы и кустарников аккумуляторные Bosch Isio [PREVIEW_PICTURE] => 16482 [

PREVIEW_PICTURE] => 16482 [PROPERTY_MORE_PHOTO_VALUE] => 4690 [

PROPERTY_MORE_PHOTO_VALUE] => 4690 [PROPERTY_MORE_PHOTO_VALUE_ID] => 1122974 [

PROPERTY_MORE_PHOTO_VALUE_ID] => 1122974 [DETAIL_PAGE_URL] => /shop/grass-mower/nozhnitsy_dlya_travy/nozhnitsy_dlya_strizhki_travy_i_kustarnikov_akkumulyatornye_bosch_isio/ [

DETAIL_PAGE_URL] => /shop/grass-mower/nozhnitsy_dlya_travy/nozhnitsy_dlya_strizhki_travy_i_kustarnikov_akkumulyatornye_bosch_isio/ [IBLOCK_SECTION_ID] => 21 [

IBLOCK_SECTION_ID] => 21 [PREVIEW_TEXT] =>

PROPERTY_SETTING_IS_NEW_VALUE_ID] => [PROPERTY_SETTING_IS_SPECIAL_PRICE_VALUE] => Да [

PROPERTY_SETTING_IS_SPECIAL_PRICE_VALUE] => Да [PROPERTY_SETTING_IS_SPECIAL_PRICE_ENUM_ID] => 720 [

PROPERTY_SETTING_IS_SPECIAL_PRICE_ENUM_ID] => 720 [PROPERTY_SETTING_IS_SPECIAL_PRICE_VALUE_ID] => 1122983 [

PROPERTY_SETTING_IS_SPECIAL_PRICE_VALUE_ID] => 1122983 [PROPERTY_SETTING_IS_FREE_DELIVERY_VALUE] => [

PROPERTY_BUY_CHEAPER_VALUE_ID] => [PROPERTY_SHOW_IN_SPECIAL_VALUE] => да [

PROPERTY_SHOW_IN_SPECIAL_VALUE] => да [PROPERTY_SHOW_IN_SPECIAL_ENUM_ID] => 843 [

PROPERTY_SHOW_IN_SPECIAL_ENUM_ID] => 843 [PROPERTY_SHOW_IN_SPECIAL_VALUE_ID] => 1122984 [

PROPERTY_SHOW_IN_SPECIAL_VALUE_ID] => 1122984 [LANG_DIR] => / [

LANG_DIR] => / [SORT] => 500 [

SORT] => 500 [PROPERTY_RUB_PRICE_VALUE] => 4990 [

PROPERTY_RUB_PRICE_VALUE] => 4990 [PROPERTY_RUB_PRICE_VALUE_ID] => 1123012 [

PROPERTY_RUB_PRICE_VALUE_ID] => 1123012 [CODE] => nozhnitsy_dlya_strizhki_travy_i_kustarnikov_akkumulyatornye_bosch_isio [

CODE] => nozhnitsy_dlya_strizhki_travy_i_kustarnikov_akkumulyatornye_bosch_isio [EXTERNAL_ID] => 2593 [

EXTERNAL_ID] => 2593 [IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [

IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [IBLOCK_ID] => 3 [

IBLOCK_ID] => 3 [IBLOCK_CODE] => [

IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 3 [

IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 3 [LID] => s1 [

LID] => s1 [PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [

PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [CATALOG_PRICE_ID_1] => 1384 [

CATALOG_PRICE_ID_1] => 1384 [CATALOG_GROUP_ID_1] => 1 [

Читайте также:  Названия мужских причесок андеркат

CATALOG_GROUP_ID_1] => 1 [CATALOG_PRICE_1] => 4990.00 [

CATALOG_PRICE_1] => 4990.00 [CATALOG_CURRENCY_1] => RUB [

CATALOG_CURRENCY_1] => RUB [CATALOG_QUANTITY_FROM_1] => [

CATALOG_QUANTITY_TO_1] => [CATALOG_GROUP_NAME_1] => Базовая цена [

CATALOG_GROUP_NAME_1] => Базовая цена [CATALOG_CAN_ACCESS_1] => Y [

CATALOG_CAN_ACCESS_1] => Y [CATALOG_CAN_BUY_1] => Y [

CATALOG_CAN_BUY_1] => Y [CATALOG_EXTRA_ID_1] => [

CATALOG_EXTRA_ID_1] => [CATALOG_QUANTITY] => 0 [

CATALOG_QUANTITY] => 0 [CATALOG_QUANTITY_RESERVED] => 0 [

CATALOG_QUANTITY_RESERVED] => 0 [CATALOG_QUANTITY_TRACE] => N [

CATALOG_QUANTITY_TRACE] => N [CATALOG_QUANTITY_TRACE_ORIG] => D [

CATALOG_QUANTITY_TRACE_ORIG] => D [CATALOG_CAN_BUY_ZERO] => N [

CATALOG_CAN_BUY_ZERO] => N [CATALOG_CAN_BUY_ZERO_ORIG] => D [

CATALOG_CAN_BUY_ZERO_ORIG] => D [CATALOG_NEGATIVE_AMOUNT_TRACE] => N [

CATALOG_NEGATIVE_AMOUNT_TRACE] => N [CATALOG_NEGATIVE_AMOUNT_ORIG] => D [

CATALOG_NEGATIVE_AMOUNT_ORIG] => D [CATALOG_SUBSCRIBE] => Y [

CATALOG_SUBSCRIBE] => Y [CATALOG_SUBSCRIBE_ORIG] => D [

CATALOG_SUBSCRIBE_ORIG] => D [CATALOG_AVAILABLE] => Y [

CATALOG_AVAILABLE] => Y [CATALOG_WEIGHT] => 0 [

CATALOG_WEIGHT] => 0 [CATALOG_WIDTH] => 0 [

CATALOG_WIDTH] => 0 [CATALOG_LENGTH] => 0 [

CATALOG_LENGTH] => 0 [CATALOG_HEIGHT] => 0 [

CATALOG_HEIGHT] => 0 [CATALOG_MEASURE] => 5 [

CATALOG_MEASURE] => 5 [CATALOG_VAT] => [

CATALOG_VAT] => [CATALOG_VAT_INCLUDED] => Y [

CATALOG_VAT_INCLUDED] => Y [CATALOG_PRICE_TYPE] => S [

CATALOG_PRICE_TYPE] => S [CATALOG_RECUR_SCHEME_TYPE] => D [

CATALOG_RECUR_SCHEME_TYPE] => D [CATALOG_RECUR_SCHEME_LENGTH] => 0 [

CATALOG_RECUR_SCHEME_LENGTH] => 0 [CATALOG_TRIAL_PRICE_ID] => [

CATALOG_TRIAL_PRICE_ID] => [CATALOG_WITHOUT_ORDER] => N [

CATALOG_WITHOUT_ORDER] => N [CATALOG_SELECT_BEST_PRICE] => Y [

CATALOG_SELECT_BEST_PRICE] => Y [CATALOG_PURCHASING_PRICE] => 0.00 [

CATALOG_PURCHASING_PRICE] => 0.00 [CATALOG_PURCHASING_CURRENCY] => RUB [

CATALOG_PURCHASING_CURRENCY] => RUB [CATALOG_TYPE] => 1 [

CATALOG_TYPE] => 1 ) —> 1647 [

ID] => 1647 [NAME] => Ножницы для стрижки травы и кустарников аккумуляторные Bosch Isio [

NAME] => Ножницы для стрижки травы и кустарников аккумуляторные Bosch Isio [PREVIEW_PICTURE] => 16482 [

PREVIEW_PICTURE] => 16482 [PROPERTY_MORE_PHOTO_VALUE] => 4691 [

PROPERTY_MORE_PHOTO_VALUE] => 4691 [PROPERTY_MORE_PHOTO_VALUE_ID] => 1122975 [

PROPERTY_MORE_PHOTO_VALUE_ID] => 1122975 [DETAIL_PAGE_URL] => /shop/grass-mower/nozhnitsy_dlya_travy/nozhnitsy_dlya_strizhki_travy_i_kustarnikov_akkumulyatornye_bosch_isio/ [

DETAIL_PAGE_URL] => /shop/grass-mower/nozhnitsy_dlya_travy/nozhnitsy_dlya_strizhki_travy_i_kustarnikov_akkumulyatornye_bosch_isio/ [IBLOCK_SECTION_ID] => 21 [

IBLOCK_SECTION_ID] => 21 [PREVIEW_TEXT] =>

PROPERTY_SETTING_IS_NEW_VALUE_ID] => [PROPERTY_SETTING_IS_SPECIAL_PRICE_VALUE] => Да [

PROPERTY_SETTING_IS_SPECIAL_PRICE_VALUE] => Да [PROPERTY_SETTING_IS_SPECIAL_PRICE_ENUM_ID] => 720 [

PROPERTY_SETTING_IS_SPECIAL_PRICE_ENUM_ID] => 720 [PROPERTY_SETTING_IS_SPECIAL_PRICE_VALUE_ID] => 1122983 [

PROPERTY_SETTING_IS_SPECIAL_PRICE_VALUE_ID] => 1122983 [PROPERTY_SETTING_IS_FREE_DELIVERY_VALUE] => [

PROPERTY_BUY_CHEAPER_VALUE_ID] => [PROPERTY_SHOW_IN_SPECIAL_VALUE] => да [

PROPERTY_SHOW_IN_SPECIAL_VALUE] => да [PROPERTY_SHOW_IN_SPECIAL_ENUM_ID] => 843 [

PROPERTY_SHOW_IN_SPECIAL_ENUM_ID] => 843 [PROPERTY_SHOW_IN_SPECIAL_VALUE_ID] => 1122984 [

PROPERTY_SHOW_IN_SPECIAL_VALUE_ID] => 1122984 [LANG_DIR] => / [

LANG_DIR] => / [SORT] => 500 [

SORT] => 500 [PROPERTY_RUB_PRICE_VALUE] => 4990 [

PROPERTY_RUB_PRICE_VALUE] => 4990 [PROPERTY_RUB_PRICE_VALUE_ID] => 1123012 [

PROPERTY_RUB_PRICE_VALUE_ID] => 1123012 [CODE] => nozhnitsy_dlya_strizhki_travy_i_kustarnikov_akkumulyatornye_bosch_isio [

CODE] => nozhnitsy_dlya_strizhki_travy_i_kustarnikov_akkumulyatornye_bosch_isio [EXTERNAL_ID] => 2593 [

EXTERNAL_ID] => 2593 [IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [

IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [IBLOCK_ID] => 3 [

IBLOCK_ID] => 3 [IBLOCK_CODE] => [

IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 3 [

IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 3 [LID] => s1 [

LID] => s1 [PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [

PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [CATALOG_PRICE_ID_1] => 1384 [

CATALOG_PRICE_ID_1] => 1384 [CATALOG_GROUP_ID_1] => 1 [

CATALOG_GROUP_ID_1] => 1 [CATALOG_PRICE_1] => 4990.00 [

CATALOG_PRICE_1] => 4990.00 [CATALOG_CURRENCY_1] => RUB [

CATALOG_CURRENCY_1] => RUB [CATALOG_QUANTITY_FROM_1] => [

CATALOG_QUANTITY_TO_1] => [CATALOG_GROUP_NAME_1] => Базовая цена [

CATALOG_GROUP_NAME_1] => Базовая цена [CATALOG_CAN_ACCESS_1] => Y [

CATALOG_CAN_ACCESS_1] => Y [CATALOG_CAN_BUY_1] => Y [

CATALOG_CAN_BUY_1] => Y [CATALOG_EXTRA_ID_1] => [

CATALOG_EXTRA_ID_1] => [CATALOG_QUANTITY] => 0 [

CATALOG_QUANTITY] => 0 [CATALOG_QUANTITY_RESERVED] => 0 [

CATALOG_QUANTITY_RESERVED] => 0 [CATALOG_QUANTITY_TRACE] => N [

CATALOG_QUANTITY_TRACE] => N [CATALOG_QUANTITY_TRACE_ORIG] => D [

CATALOG_QUANTITY_TRACE_ORIG] => D [CATALOG_CAN_BUY_ZERO] => N [

CATALOG_CAN_BUY_ZERO] => N [CATALOG_CAN_BUY_ZERO_ORIG] => D [

CATALOG_CAN_BUY_ZERO_ORIG] => D [CATALOG_NEGATIVE_AMOUNT_TRACE] => N [

CATALOG_NEGATIVE_AMOUNT_TRACE] => N [CATALOG_NEGATIVE_AMOUNT_ORIG] => D [

CATALOG_NEGATIVE_AMOUNT_ORIG] => D [CATALOG_SUBSCRIBE] => Y [

CATALOG_SUBSCRIBE] => Y [CATALOG_SUBSCRIBE_ORIG] => D [

CATALOG_SUBSCRIBE_ORIG] => D [CATALOG_AVAILABLE] => Y [

CATALOG_AVAILABLE] => Y [CATALOG_WEIGHT] => 0 [

CATALOG_WEIGHT] => 0 [CATALOG_WIDTH] => 0 [

CATALOG_WIDTH] => 0 [CATALOG_LENGTH] => 0 [

CATALOG_LENGTH] => 0 [CATALOG_HEIGHT] => 0 [

CATALOG_HEIGHT] => 0 [CATALOG_MEASURE] => 5 [

CATALOG_MEASURE] => 5 [CATALOG_VAT] => [

CATALOG_VAT] => [CATALOG_VAT_INCLUDED] => Y [

CATALOG_VAT_INCLUDED] => Y [CATALOG_PRICE_TYPE] => S [

CATALOG_PRICE_TYPE] => S [CATALOG_RECUR_SCHEME_TYPE] => D [

CATALOG_RECUR_SCHEME_TYPE] => D [CATALOG_RECUR_SCHEME_LENGTH] => 0 [

CATALOG_RECUR_SCHEME_LENGTH] => 0 [CATALOG_TRIAL_PRICE_ID] => [

CATALOG_TRIAL_PRICE_ID] => [CATALOG_WITHOUT_ORDER] => N [

CATALOG_WITHOUT_ORDER] => N [CATALOG_SELECT_BEST_PRICE] => Y [

CATALOG_SELECT_BEST_PRICE] => Y [CATALOG_PURCHASING_PRICE] => 0.00 [

CATALOG_PURCHASING_PRICE] => 0.00 [CATALOG_PURCHASING_CURRENCY] => RUB [

CATALOG_PURCHASING_CURRENCY] => RUB [CATALOG_TYPE] => 1 [

CATALOG_TYPE] => 1 ) —> 1645 [

ID] => 1645 [NAME] => Ножницы для травы аккумуляторные Bosch AGS 7,2 Li [

NAME] => Ножницы для травы аккумуляторные Bosch AGS 7,2 Li [PREVIEW_PICTURE] => 16509 [

Читайте также:  Мужские молодежные стрижки волос средней длины

PREVIEW_PICTURE] => 16509 [PROPERTY_MORE_PHOTO_VALUE] => 4681 [

PROPERTY_MORE_PHOTO_VALUE] => 4681 [PROPERTY_MORE_PHOTO_VALUE_ID] => 1122961 [

PROPERTY_MORE_PHOTO_VALUE_ID] => 1122961 [DETAIL_PAGE_URL] => /shop/grass-mower/nozhnitsy_dlya_travy/nozhnitsy_dlya_travy_akkumulyatornye_bosch_ags_72_li/ [

DETAIL_PAGE_URL] => /shop/grass-mower/nozhnitsy_dlya_travy/nozhnitsy_dlya_travy_akkumulyatornye_bosch_ags_72_li/ [IBLOCK_SECTION_ID] => 21 [

IBLOCK_SECTION_ID] => 21 [PREVIEW_TEXT] =>

PROPERTY_SETTING_IS_NEW_VALUE_ID] => [PROPERTY_SETTING_IS_SPECIAL_PRICE_VALUE] => Да [

PROPERTY_SETTING_IS_SPECIAL_PRICE_VALUE] => Да [PROPERTY_SETTING_IS_SPECIAL_PRICE_ENUM_ID] => 720 [

PROPERTY_SETTING_IS_SPECIAL_PRICE_ENUM_ID] => 720 [PROPERTY_SETTING_IS_SPECIAL_PRICE_VALUE_ID] => 1122969 [

PROPERTY_SETTING_IS_SPECIAL_PRICE_VALUE_ID] => 1122969 [PROPERTY_SETTING_IS_FREE_DELIVERY_VALUE] => [

PROPERTY_BUY_CHEAPER_VALUE_ID] => [PROPERTY_SHOW_IN_SPECIAL_VALUE] => да [

PROPERTY_SHOW_IN_SPECIAL_VALUE] => да [PROPERTY_SHOW_IN_SPECIAL_ENUM_ID] => 843 [

PROPERTY_SHOW_IN_SPECIAL_ENUM_ID] => 843 [PROPERTY_SHOW_IN_SPECIAL_VALUE_ID] => 1122970 [

PROPERTY_SHOW_IN_SPECIAL_VALUE_ID] => 1122970 [LANG_DIR] => / [

LANG_DIR] => / [SORT] => 500 [

SORT] => 500 [PROPERTY_RUB_PRICE_VALUE] => 5500 [

PROPERTY_RUB_PRICE_VALUE] => 5500 [PROPERTY_RUB_PRICE_VALUE_ID] => 1122972 [

PROPERTY_RUB_PRICE_VALUE_ID] => 1122972 [CODE] => nozhnitsy_dlya_travy_akkumulyatornye_bosch_ags_72_li [

CODE] => nozhnitsy_dlya_travy_akkumulyatornye_bosch_ags_72_li [EXTERNAL_ID] => 2591 [

EXTERNAL_ID] => 2591 [IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [

IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [IBLOCK_ID] => 3 [

IBLOCK_ID] => 3 [IBLOCK_CODE] => [

IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 3 [

IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 3 [LID] => s1 [

LID] => s1 [PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [

PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [CATALOG_PRICE_ID_1] => 1382 [

CATALOG_PRICE_ID_1] => 1382 [CATALOG_GROUP_ID_1] => 1 [

CATALOG_GROUP_ID_1] => 1 [CATALOG_PRICE_1] => 5500.00 [

CATALOG_PRICE_1] => 5500.00 [CATALOG_CURRENCY_1] => RUB [

CATALOG_CURRENCY_1] => RUB [CATALOG_QUANTITY_FROM_1] => [

CATALOG_QUANTITY_TO_1] => [CATALOG_GROUP_NAME_1] => Базовая цена [

CATALOG_GROUP_NAME_1] => Базовая цена [CATALOG_CAN_ACCESS_1] => Y [

CATALOG_CAN_ACCESS_1] => Y [CATALOG_CAN_BUY_1] => Y [

CATALOG_CAN_BUY_1] => Y [CATALOG_EXTRA_ID_1] => [

CATALOG_EXTRA_ID_1] => [CATALOG_QUANTITY] => 0 [

CATALOG_QUANTITY] => 0 [CATALOG_QUANTITY_RESERVED] => 0 [

CATALOG_QUANTITY_RESERVED] => 0 [CATALOG_QUANTITY_TRACE] => N [

CATALOG_QUANTITY_TRACE] => N [CATALOG_QUANTITY_TRACE_ORIG] => D [

CATALOG_QUANTITY_TRACE_ORIG] => D [CATALOG_CAN_BUY_ZERO] => N [

CATALOG_CAN_BUY_ZERO] => N [CATALOG_CAN_BUY_ZERO_ORIG] => D [

CATALOG_CAN_BUY_ZERO_ORIG] => D [CATALOG_NEGATIVE_AMOUNT_TRACE] => N [

CATALOG_NEGATIVE_AMOUNT_TRACE] => N [CATALOG_NEGATIVE_AMOUNT_ORIG] => D [

CATALOG_NEGATIVE_AMOUNT_ORIG] => D [CATALOG_SUBSCRIBE] => Y [

CATALOG_SUBSCRIBE] => Y [CATALOG_SUBSCRIBE_ORIG] => D [

CATALOG_SUBSCRIBE_ORIG] => D [CATALOG_AVAILABLE] => Y [

CATALOG_AVAILABLE] => Y [CATALOG_WEIGHT] => 0 [

CATALOG_WEIGHT] => 0 [CATALOG_WIDTH] => 0 [

CATALOG_WIDTH] => 0 [CATALOG_LENGTH] => 0 [

CATALOG_LENGTH] => 0 [CATALOG_HEIGHT] => 0 [

CATALOG_HEIGHT] => 0 [CATALOG_MEASURE] => 5 [

CATALOG_MEASURE] => 5 [CATALOG_VAT] => [

CATALOG_VAT] => [CATALOG_VAT_INCLUDED] => Y [

CATALOG_VAT_INCLUDED] => Y [CATALOG_PRICE_TYPE] => S [

CATALOG_PRICE_TYPE] => S [CATALOG_RECUR_SCHEME_TYPE] => D [

CATALOG_RECUR_SCHEME_TYPE] => D [CATALOG_RECUR_SCHEME_LENGTH] => 0 [

CATALOG_RECUR_SCHEME_LENGTH] => 0 [CATALOG_TRIAL_PRICE_ID] => [

CATALOG_TRIAL_PRICE_ID] => [CATALOG_WITHOUT_ORDER] => N [

CATALOG_WITHOUT_ORDER] => N [CATALOG_SELECT_BEST_PRICE] => Y [

CATALOG_SELECT_BEST_PRICE] => Y [CATALOG_PURCHASING_PRICE] => 0.00 [

CATALOG_PURCHASING_PRICE] => 0.00 [CATALOG_PURCHASING_CURRENCY] => RUB [

CATALOG_PURCHASING_CURRENCY] => RUB [CATALOG_TYPE] => 1 [

CATALOG_TYPE] => 1 ) —> 1645 [

ID] => 1645 [NAME] => Ножницы для травы аккумуляторные Bosch AGS 7,2 Li [

NAME] => Ножницы для травы аккумуляторные Bosch AGS 7,2 Li [PREVIEW_PICTURE] => 16509 [

PREVIEW_PICTURE] => 16509 [PROPERTY_MORE_PHOTO_VALUE] => 4682 [

PROPERTY_MORE_PHOTO_VALUE] => 4682 [PROPERTY_MORE_PHOTO_VALUE_ID] => 1122962 [

PROPERTY_MORE_PHOTO_VALUE_ID] => 1122962 [DETAIL_PAGE_URL] => /shop/grass-mower/nozhnitsy_dlya_travy/nozhnitsy_dlya_travy_akkumulyatornye_bosch_ags_72_li/ [

DETAIL_PAGE_URL] => /shop/grass-mower/nozhnitsy_dlya_travy/nozhnitsy_dlya_travy_akkumulyatornye_bosch_ags_72_li/ [IBLOCK_SECTION_ID] => 21 [

IBLOCK_SECTION_ID] => 21 [PREVIEW_TEXT] =>

PROPERTY_SETTING_IS_NEW_VALUE_ID] => [PROPERTY_SETTING_IS_SPECIAL_PRICE_VALUE] => Да [

PROPERTY_SETTING_IS_SPECIAL_PRICE_VALUE] => Да [PROPERTY_SETTING_IS_SPECIAL_PRICE_ENUM_ID] => 720 [

PROPERTY_SETTING_IS_SPECIAL_PRICE_ENUM_ID] => 720 [PROPERTY_SETTING_IS_SPECIAL_PRICE_VALUE_ID] => 1122969 [

PROPERTY_SETTING_IS_SPECIAL_PRICE_VALUE_ID] => 1122969 [PROPERTY_SETTING_IS_FREE_DELIVERY_VALUE] => [

PROPERTY_BUY_CHEAPER_VALUE_ID] => [PROPERTY_SHOW_IN_SPECIAL_VALUE] => да [

PROPERTY_SHOW_IN_SPECIAL_VALUE] => да [PROPERTY_SHOW_IN_SPECIAL_ENUM_ID] => 843 [

PROPERTY_SHOW_IN_SPECIAL_ENUM_ID] => 843 [PROPERTY_SHOW_IN_SPECIAL_VALUE_ID] => 1122970 [

PROPERTY_SHOW_IN_SPECIAL_VALUE_ID] => 1122970 [LANG_DIR] => / [

LANG_DIR] => / [SORT] => 500 [

SORT] => 500 [PROPERTY_RUB_PRICE_VALUE] => 5500 [

PROPERTY_RUB_PRICE_VALUE] => 5500 [PROPERTY_RUB_PRICE_VALUE_ID] => 1122972 [

PROPERTY_RUB_PRICE_VALUE_ID] => 1122972 [CODE] => nozhnitsy_dlya_travy_akkumulyatornye_bosch_ags_72_li [

CODE] => nozhnitsy_dlya_travy_akkumulyatornye_bosch_ags_72_li [EXTERNAL_ID] => 2591 [

EXTERNAL_ID] => 2591 [IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [

IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [IBLOCK_ID] => 3 [

IBLOCK_ID] => 3 [IBLOCK_CODE] => [

IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 3 [

IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 3 [LID] => s1 [

LID] => s1 [PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [

PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [CATALOG_PRICE_ID_1] => 1382 [

CATALOG_PRICE_ID_1] => 1382 [CATALOG_GROUP_ID_1] => 1 [

CATALOG_GROUP_ID_1] => 1 [CATALOG_PRICE_1] => 5500.00 [

CATALOG_PRICE_1] => 5500.00 [CATALOG_CURRENCY_1] => RUB [

CATALOG_CURRENCY_1] => RUB [CATALOG_QUANTITY_FROM_1] => [

CATALOG_QUANTITY_TO_1] => [CATALOG_GROUP_NAME_1] => Базовая цена [

CATALOG_GROUP_NAME_1] => Базовая цена [CATALOG_CAN_ACCESS_1] => Y [

CATALOG_CAN_ACCESS_1] => Y [CATALOG_CAN_BUY_1] => Y [

Читайте также:  Пышные волосы стрижки для пышных волос

CATALOG_CAN_BUY_1] => Y [CATALOG_EXTRA_ID_1] => [

CATALOG_EXTRA_ID_1] => [CATALOG_QUANTITY] => 0 [

CATALOG_QUANTITY] => 0 [CATALOG_QUANTITY_RESERVED] => 0 [

CATALOG_QUANTITY_RESERVED] => 0 [CATALOG_QUANTITY_TRACE] => N [

CATALOG_QUANTITY_TRACE] => N [CATALOG_QUANTITY_TRACE_ORIG] => D [

CATALOG_QUANTITY_TRACE_ORIG] => D [CATALOG_CAN_BUY_ZERO] => N [

CATALOG_CAN_BUY_ZERO] => N [CATALOG_CAN_BUY_ZERO_ORIG] => D [

CATALOG_CAN_BUY_ZERO_ORIG] => D [CATALOG_NEGATIVE_AMOUNT_TRACE] => N [

CATALOG_NEGATIVE_AMOUNT_TRACE] => N [CATALOG_NEGATIVE_AMOUNT_ORIG] => D [

CATALOG_NEGATIVE_AMOUNT_ORIG] => D [CATALOG_SUBSCRIBE] => Y [

CATALOG_SUBSCRIBE] => Y [CATALOG_SUBSCRIBE_ORIG] => D [

CATALOG_SUBSCRIBE_ORIG] => D [CATALOG_AVAILABLE] => Y [

CATALOG_AVAILABLE] => Y [CATALOG_WEIGHT] => 0 [

CATALOG_WEIGHT] => 0 [CATALOG_WIDTH] => 0 [

CATALOG_WIDTH] => 0 [CATALOG_LENGTH] => 0 [

CATALOG_LENGTH] => 0 [CATALOG_HEIGHT] => 0 [

CATALOG_HEIGHT] => 0 [CATALOG_MEASURE] => 5 [

CATALOG_MEASURE] => 5 [CATALOG_VAT] => [

CATALOG_VAT] => [CATALOG_VAT_INCLUDED] => Y [

CATALOG_VAT_INCLUDED] => Y [CATALOG_PRICE_TYPE] => S [

CATALOG_PRICE_TYPE] => S [CATALOG_RECUR_SCHEME_TYPE] => D [

CATALOG_RECUR_SCHEME_TYPE] => D [CATALOG_RECUR_SCHEME_LENGTH] => 0 [

CATALOG_RECUR_SCHEME_LENGTH] => 0 [CATALOG_TRIAL_PRICE_ID] => [

CATALOG_TRIAL_PRICE_ID] => [CATALOG_WITHOUT_ORDER] => N [

CATALOG_WITHOUT_ORDER] => N [CATALOG_SELECT_BEST_PRICE] => Y [

CATALOG_SELECT_BEST_PRICE] => Y [CATALOG_PURCHASING_PRICE] => 0.00 [

CATALOG_PURCHASING_PRICE] => 0.00 [CATALOG_PURCHASING_CURRENCY] => RUB [

CATALOG_PURCHASING_CURRENCY] => RUB [CATALOG_TYPE] => 1 [

CATALOG_TYPE] => 1 ) —> 1645 [

ID] => 1645 [NAME] => Ножницы для травы аккумуляторные Bosch AGS 7,2 Li [

NAME] => Ножницы для травы аккумуляторные Bosch AGS 7,2 Li [PREVIEW_PICTURE] => 16509 [

PREVIEW_PICTURE] => 16509 [PROPERTY_MORE_PHOTO_VALUE] => 4683 [

PROPERTY_MORE_PHOTO_VALUE] => 4683 [PROPERTY_MORE_PHOTO_VALUE_ID] => 1122963 [

PROPERTY_MORE_PHOTO_VALUE_ID] => 1122963 [DETAIL_PAGE_URL] => /shop/grass-mower/nozhnitsy_dlya_travy/nozhnitsy_dlya_travy_akkumulyatornye_bosch_ags_72_li/ [

DETAIL_PAGE_URL] => /shop/grass-mower/nozhnitsy_dlya_travy/nozhnitsy_dlya_travy_akkumulyatornye_bosch_ags_72_li/ [IBLOCK_SECTION_ID] => 21 [

IBLOCK_SECTION_ID] => 21 [PREVIEW_TEXT] =>

PROPERTY_SETTING_IS_NEW_VALUE_ID] => [PROPERTY_SETTING_IS_SPECIAL_PRICE_VALUE] => Да [

PROPERTY_SETTING_IS_SPECIAL_PRICE_VALUE] => Да [PROPERTY_SETTING_IS_SPECIAL_PRICE_ENUM_ID] => 720 [

PROPERTY_SETTING_IS_SPECIAL_PRICE_ENUM_ID] => 720 [PROPERTY_SETTING_IS_SPECIAL_PRICE_VALUE_ID] => 1122969 [

PROPERTY_SETTING_IS_SPECIAL_PRICE_VALUE_ID] => 1122969 [PROPERTY_SETTING_IS_FREE_DELIVERY_VALUE] => [

PROPERTY_BUY_CHEAPER_VALUE_ID] => [PROPERTY_SHOW_IN_SPECIAL_VALUE] => да [

PROPERTY_SHOW_IN_SPECIAL_VALUE] => да [PROPERTY_SHOW_IN_SPECIAL_ENUM_ID] => 843 [

PROPERTY_SHOW_IN_SPECIAL_ENUM_ID] => 843 [PROPERTY_SHOW_IN_SPECIAL_VALUE_ID] => 1122970 [

PROPERTY_SHOW_IN_SPECIAL_VALUE_ID] => 1122970 [LANG_DIR] => / [

LANG_DIR] => / [SORT] => 500 [

SORT] => 500 [PROPERTY_RUB_PRICE_VALUE] => 5500 [

PROPERTY_RUB_PRICE_VALUE] => 5500 [PROPERTY_RUB_PRICE_VALUE_ID] => 1122972 [

PROPERTY_RUB_PRICE_VALUE_ID] => 1122972 [CODE] => nozhnitsy_dlya_travy_akkumulyatornye_bosch_ags_72_li [

CODE] => nozhnitsy_dlya_travy_akkumulyatornye_bosch_ags_72_li [EXTERNAL_ID] => 2591 [

EXTERNAL_ID] => 2591 [IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [

IBLOCK_TYPE_ID] => catalog [IBLOCK_ID] => 3 [

IBLOCK_ID] => 3 [IBLOCK_CODE] => [

IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 3 [

IBLOCK_EXTERNAL_ID] => 3 [LID] => s1 [

LID] => s1 [PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [

PREVIEW_TEXT_TYPE] => html [CATALOG_PRICE_ID_1] => 1382 [

CATALOG_PRICE_ID_1] => 1382 [CATALOG_GROUP_ID_1] => 1 [

CATALOG_GROUP_ID_1] => 1 [CATALOG_PRICE_1] => 5500.00 [

CATALOG_PRICE_1] => 5500.00 [CATALOG_CURRENCY_1] => RUB [

CATALOG_CURRENCY_1] => RUB [CATALOG_QUANTITY_FROM_1] => [

CATALOG_QUANTITY_TO_1] => [CATALOG_GROUP_NAME_1] => Базовая цена [

CATALOG_GROUP_NAME_1] => Базовая цена [CATALOG_CAN_ACCESS_1] => Y [

CATALOG_CAN_ACCESS_1] => Y [CATALOG_CAN_BUY_1] => Y [

CATALOG_CAN_BUY_1] => Y [CATALOG_EXTRA_ID_1] => [

CATALOG_EXTRA_ID_1] => [CATALOG_QUANTITY] => 0 [

CATALOG_QUANTITY] => 0 [CATALOG_QUANTITY_RESERVED] => 0 [

CATALOG_QUANTITY_RESERVED] => 0 [CATALOG_QUANTITY_TRACE] => N [

CATALOG_QUANTITY_TRACE] => N [CATALOG_QUANTITY_TRACE_ORIG] => D [

CATALOG_QUANTITY_TRACE_ORIG] => D [CATALOG_CAN_BUY_ZERO] => N [

CATALOG_CAN_BUY_ZERO] => N [CATALOG_CAN_BUY_ZERO_ORIG] => D [

CATALOG_CAN_BUY_ZERO_ORIG] => D [CATALOG_NEGATIVE_AMOUNT_TRACE] => N [

CATALOG_NEGATIVE_AMOUNT_TRACE] => N [CATALOG_NEGATIVE_AMOUNT_ORIG] => D [

CATALOG_NEGATIVE_AMOUNT_ORIG] => D [CATALOG_SUBSCRIBE] => Y [

CATALOG_SUBSCRIBE] => Y [CATALOG_SUBSCRIBE_ORIG] => D [

CATALOG_SUBSCRIBE_ORIG] => D [CATALOG_AVAILABLE] => Y [

CATALOG_AVAILABLE] => Y [CATALOG_WEIGHT] => 0 [

CATALOG_WEIGHT] => 0 [CATALOG_WIDTH] => 0 [

CATALOG_WIDTH] => 0 [CATALOG_LENGTH] => 0 [

CATALOG_LENGTH] => 0 [CATALOG_HEIGHT] => 0 [

CATALOG_HEIGHT] => 0 [CATALOG_MEASURE] => 5 [

CATALOG_MEASURE] => 5 [CATALOG_VAT] => [

CATALOG_VAT] => [CATALOG_VAT_INCLUDED] => Y [

CATALOG_VAT_INCLUDED] => Y [CATALOG_PRICE_TYPE] => S [

CATALOG_PRICE_TYPE] => S [CATALOG_RECUR_SCHEME_TYPE] => D [

CATALOG_RECUR_SCHEME_TYPE] => D [CATALOG_RECUR_SCHEME_LENGTH] => 0 [

CATALOG_RECUR_SCHEME_LENGTH] => 0 [CATALOG_TRIAL_PRICE_ID] => [

CATALOG_TRIAL_PRICE_ID] => [CATALOG_WITHOUT_ORDER] => N [

CATALOG_WITHOUT_ORDER] => N [CATALOG_SELECT_BEST_PRICE] => Y [

CATALOG_SELECT_BEST_PRICE] => Y [CATALOG_PURCHASING_PRICE] => 0.00 [

CATALOG_PURCHASING_PRICE] => 0.00 [CATALOG_PURCHASING_CURRENCY] => RUB [

CATALOG_PURCHASING_CURRENCY] => RUB [CATALOG_TYPE] => 1 [

CATALOG_TYPE] => 1 ) —> 1649 [

ID] => 1649 [NAME] => Ножницы для травы аккумуляторные Bosch Isio с телескопической рукояткой [

NAME] => Ножницы для травы аккумуляторные Bosch Isio с телескопической рукояткой [PREVIEW_PICTURE] => 16510 [

PREVIEW_PICTURE] => 16510 [PROPERTY_MORE_PHOTO_VALUE] => 4696 [

PROPERTY_MORE_PHOTO_VALUE] => 4696 [PROPERTY_MORE_PHOTO_VALUE_ID] => 1123017 [

PROPERTY_MORE_PHOTO_VALUE_ID] => 1123017 [DETAIL_PAGE_URL] => /shop/grass-mower/nozhnitsy_dlya_travy/nozhnitsy_dlya_travy_akkumulyatornye_bosch_isio_s_teleskopicheskoy_rukoyatkoy/ [

DETAIL_PAGE_URL] => /shop/grass-mower/nozhnitsy_dlya_travy/nozhnitsy_dlya_travy_akkumulyatornye_bosch_isio_s_teleskopicheskoy_rukoyatkoy/ [IBLOCK_SECTION_ID] => 21 [

Источник статьи: http://www.power-garden.ru/shop/grass-mower/nozhnitsy_dlya_travy/brand-bosch/

Adblock
detector